Nghiên cứu tình huống:
 

Đài PTTH Tỉnh Lào Cai - Xây dựng toàn bộ hệ thống mới.

Tháng 9 năm 2013

Chi tiết

 

Đại học Bách Khoa Đà Nẵng sử dụng hệ thống AMX.

Tháng 11 năm 2014

Chi tiết

 

Đài Truyền Hình Việt Nam - Bàn trộn số Studer Vista 1. 

Tháng 11 năm 2014

Chi tiết

 

Đài PTTH Tỉnh Vĩnh Long mua 02 bộ DB6 TC Electronic.

Tháng 3 năm 2015

Chi tiết
 

Giải pháp lưu trữ EditShare cho Viện Phim Việt Nam.

Tháng 4 năm 2015

Chi tiết
 

Thiết bị TC Electronic DB6 cho Đài Truyền hình Việt Nam.

Tháng 5 năm 2015

Chi tiết
 

Bộ thu giải mã MRD 4400 Sencore cho Đài Truyền hình số VTC.

Tháng 10 năm 2015.

Chi tiết 

 


 


 


 


 


 

Overskrift:
Hội thảo giới thiệu giải pháp Lưu trữ và MAM của EditShare tại Trung tâm Kỹ thuật Điện ảnh ngày 14 tháng 12 năm 2016
Overskrift:
NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG - Cung cấp bộ thu giải mã Sencore cho Truyền hình số VTC
Overskrift:
NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG - Thiết bị TC Electronic DB6 cho VTV
Overskrift:
Hội thảo về Giải pháp của EditShare tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh 18 - 21 tháng 8 năm 2015
Overskrift:
Hội thảo về Truyền hình số mặt đất DVB - T2 tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh 14 - 16/07/2015
Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trang sau 10 Trang sau

© 2012 · info@danmonasia.com
Trụ sở chính: Danmon Asia Ltd. · Số 5, Ngõ15/2 An Dương Vương, · Tây Hồ, Hà Nội · Việt Nam · ĐT: +84 24 37 58 50 00 
Văn phòng tại Thành phố: Hồ Chí Minh · Số 14 Phan Tôn, P. Đakao, Quận 1TP · Hồ Chí Minh · Việt Nam · Điện thoại: +84 28 38 24 33 31